שכונות, רחובות ואתרים

מרגלית

רחוב מרגלית ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברח' בן-דוד וסופו ברח' הצנחנים.

מרגלית, ע"ש רבי משה בר-מרגלית, מראשוני המתיישבים באם המושבות.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה