שכונות, רחובות ואתרים

מטות יהודה

רחוב מטות יהודה מקביל לרח' קפלן.

ע"ש פרופ' יהודה מטות, מסגל הבכיר בבי"ח בילינסון.
נמצא בשכונת