שכונות, רחובות ואתרים

אלחריזי

רחוב אלחריזי ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברחוב כנסת-ישראל וסופו ברחוב ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש יהודה בן שלמה אלחריזי, משורר עברי ומתרגם (1170-1235).
נמצא בשכונת שעריה