שכונות, רחובות ואתרים

מטה יהודה

משעול מטה יהודה ע"ש חג'י יהודה הכהן ז"ל, מנהיג העדה האפגנית בפתח תקוה.
נמצא בשכונת