שכונות, רחובות ואתרים

כוחלני

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

ע"ש זכריה כוחלני. עלה לארץ בשנת 1902, עסק במסחר והיה מקולטי העלייה התימנית. מחברי ועד שכונת מחנה יהודה וגבאי בית הכנסת, מראשוני אגודת"רויה". פעל להקמת סניף של ביה"ס "נצח-ישראל" לילדי השכונה.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מחנה-יהודה