שכונות, רחובות ואתרים

ישראל אלדר

הרחוב ע"ש ישראל אלדר ממקום בשכונת כפר גנים ג'.
תחילתו ברחוב עמנואל וסיומו ברחוב עצמאות.
נמצא בשכונת כפר-גנים