שכונות, רחובות ואתרים

טובה ושמעון דרנגר

הרחוב ע"ש שמשון דרהגר ממוקם ברמת סיב.
תחילתו ברחוב שחם וסיומו ברחוב הסיבים.
נמצא בשכונת רמת סיב