שכונות, רחובות ואתרים

יצחק ויטנבורג

הרחוב ע"ש יצחק ויטנבורג ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
תחילתו ברחוב עצמאות וסיומו ברחוב שמעון דרגר.
נמצא בשכונת כפר-גנים