שכונות, רחובות ואתרים

שלום א"ש

רחוב שלום א"ש ממוקם בשכונת קרול.

נקרא ע"ש שלום אש, סופר ומחזאי, נולד בפולין. כתב בעברית ואח"כ באידיש. סיפוריו לקוחים מחיי העיירה היהודית. לאחר מלחמת העולם הראשונה עבר לצרפת ואח"כ לארה"ב, שם פרסם את רוב יצירותיו. נחשב לאחד מגדולי הסופרים באידיש. בסוף ימיו חי בישראל בבת-ים.

נפטר בשנת 1957.

ברחוב זה ממוקם הקונסבטוריון העירוני.
נמצא בשכונת קרול