שכונות, רחובות ואתרים

אלחנן יצחק

רחוב אלחנן נמצא בשכונת מפ"ם.

תחילתו ברחוב מינץ.

הרחוב נקרא ע"ש יצחק אלחנן ספקטור. נולד בשנת תקע"ז-1817 ברוסיה. היה רב ופוסק ממנהיגי היהדות במאה ה-19.

על שמו שכונת נחלת יצחק בתל-אביב וישיבה בארה"ב.

נפטר בשנת תרנ"ו-1896.
נמצא בשכונת מפ"ם