שכונות, רחובות ואתרים

שיפריס

רחוב שיפריס נקרא ע"ש נתן שיפריס.

שופריס נולד בשנת 1884 ברוסיה.

היה פעיל בתנועת הפועלים הציונית. עלה ארצה עם העלייה השנייה ועבד כמסגר ביפו ובחיפה.שיפריס היה ממייסדי עין-גנים. הצטרף לחברת ירקון. נמנה עם חשובי העסקנים בתנועת הפועלים.

שיפריס נפטר בשנת 1950.
נמצא בשכונת