שכונות, רחובות ואתרים

יחזקאל

המשעול מחבר את רחוב פינס עם רח' רמב"ן.

המשעול מנציח את ישראוב ז"ל, שהיה איש ציבור בשכונה ומפעיליה.

נמצא בשכונת מחנה-יהודה