שכונות, רחובות ואתרים

שבט יוסף

רחוב שבט יוסף ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' עדש שפיק וסופו ברח' כורש המלך.

שבט יוסף משבטי ישראל.
נמצא בשכונת עמישב