שכונות, רחובות ואתרים

יוספטל גיורא

הרחוב נקרא ע"ש יוספטל גיורא, שר הפיתוח והעבודה במדינת ישראל. יוספטל נולד בנירנברג שבגרמניה. בשנת 1938 עלה לארץ ופעל באירגון ההעפלה ובהברחת יהודים מגרמניה. לאחר מלחה"ע ה-II פעל רבות בסוכנות היהודית.יחד עם פנחס שנער עמד בראש משלחת השילומים, שטיפלה בהשגת פיצויים מגרמניה ליהודים נרדפי הנאצים. היה מזכיר מפלגת פועלי ארץ-ישראל (מפא"י). פרס יוספטל, הנושא את שמו, ניתן מדי שנה למפעלים בישראל המצטיינים בבטיחות ובגהות.
נמצא בשכונת

מידע נוסף

אישים
אתרים ורחובות