שכונות, רחובות ואתרים

יוסף קנופף

המשעול ע"ש יוסף קנופף ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
נמצא בשכונת כפר-גנים