שכונות, רחובות ואתרים

אלבז, הרב

רחוב אלבז ממוקם בשכונת עמישב. תחילתו ברח' צפת וסיומו ברח' שבט בנימין.
הרחוב נקרא ע"ש רפאל משה אלבז, רב, מגדולי חכמי יהודת מרוקו.
נמצא בשכונת עמישב