שכונות, רחובות ואתרים

יהודה יעקב

רחוב יהודה יעקב ממוקם בשכונת כפר אברהם.
תחילתו ברחוב הרב פלדמן וסופו ברחוב ברב צבי נריה.
נמצא בשכונת כפר-אברהם