שכונות, רחובות ואתרים

יגאל מוסינזון

הרחוב ע"ש יגאל מוסינזון ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
נמצא בשכונת כפר-גנים