שכונות, רחובות ואתרים

טובה ציפורי

הרחוב ע"ש טובה ציפורי ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
תחילתו ברחוב בן-גוריון.
נמצא בשכונת כפר-גנים