שכונות, רחובות ואתרים

קאמינר

בתמונה, חנוכת משעול קאמינר ע"ש ר' יצחק אשר קאמינר ז"ל.

היה מייסד הסתדרות פועלים חרדים, פועלי אגודת ישראל.
נמצא בשכונת