שכונות, רחובות ואתרים

צדקה יהודה

תחילתו ברח' צאלח שלום ומסתיים בגן אלי כהן הי"ד בעמישב.

המשעול נקרא ע"ש הרה"ג צדקה יהודה, מראשוני רבני ישיבת "פורת יוסף" בירושלים. מחשובי הרבנים יוצאי עירק.
נמצא בשכונת עמישב