שכונות, רחובות ואתרים

אינשטיין, פרופ'

רחוב אינשטיין ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברחוב מסדה וסופו ברחוב גוש חלב. הרחוב נקרא ע"ש פרופ' אלברט אינשטיין, מגדולי המדע בכל הזמנים, חתן פרס נובל (1879-1955).
נמצא בשכונת קריית מטלון

מידע נוסף