שכונות, רחובות ואתרים

צבי בן יעקב

הרחוב ע"ש צבי בן-יעקב ממוקם בשכונת נוה עוז החדשה.

תחילתו ברח' יפה נוף וסופו ברחוב יורדי הסירה.צבי בן-יעקב נולד ב-22.2.22 למשפחת עמלים, וקיבל חינוך דתי מסורתי. בעודו נער רך התייתם מאביו ונאלץ לעמול ולשאת בעל משפחתו. בגיל 14 הצטרף לתנועת בית"ר ולאחריה לתנועת תכלת-לבן.

עלה לארץ ב-1939 והצטרף לקיבוץ ולפלמ"ח. לא נירתע ולא בחל בשום עבודה בשדה, בים, בבניין (התפרסם כפועל מצטיין) ובמשימות צבאיות. ב-1944 התגייס לשליחות הצנחנים והוצנח בסלובקיה הכבושה. פה אירגון את שרידי הנוער הציוני למאבק ועליה. ונלחם בשורות הפרטיזנים. תוך כדי פעולות קרביות בהרים, בראש מחלקת יהודים בת 45 לוחמים, הוסגר לנאצים ע"י בוגדים סלובקים, ולאחר סבל רב הוצא להורג. הניח אישה ובת אותה לא זכה להכיר.

נמצא בשכונת נוה-עוז