שכונות, רחובות ואתרים

עפרי סעדיה

תחילתו של רחוב עפרי סעדיה ברח' דנמרק וסופו בהיכל הספורט.

עפרי סעדיה, ממייסדי שכונת מחנה יהודה.
נמצא בשכונת נוה-עוז