שכונות, רחובות ואתרים

עמנואל זמיר

רחוב עמנואל זמיר ממוקם בשכונת נוה עוז.
תחילתו ברחוב קפלנסקי וסיומו ברחוב יפה נוף.
נמצא בשכונת נוה-עוז