שכונות, רחובות ואתרים

עבודה

הרחוב הראשי בשכונת העובדים הראשונה בשטח השיפוט העירוני "גאולה", המשתרעת מזרחה לפ"ת על הדרך לכפר בהדרגה ובשכנות לשכונת התימנים מחנה יהודה.
נמצא בשכונת