שכונות, רחובות ואתרים

אימבר

רחוב אימבר ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברחוב השפלה.

הרחוב נקרא ע"ש נפתלי הרץ אימבר, משורר עברי, מחבר המנון "התקוה" (1856-1909).
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף