שכונות, רחובות ואתרים

סירקין

ע"ש ד"ר נחמן סירקין, הוגה דעות, יוצר הרעיון הסוציאליסטי (1868-1925), ממייסדי אגודת הסטודנטים הציונית בברלין. פירסם מאמרים רבים בשאלות ציונות. ציר הקונגרסים 1-7 ומייסד האופזיציה הסוציאליסטית בקונגרס. קנאי לעברית. השתתף ב"המליץ", "הזמן", א' של "העולם", "קונטרס", "הדואר" ועוד. כרך כתביו בשם "האחד במערכה" הופיע בעברית.
נמצא בשכונת

מידע נוסף