שכונות, רחובות ואתרים

סטמפניצקי

הרחוב נקרא ע"ש רחל ונחום סטמפניצקי ז"ל.

הרחוב מתחיל ברחוב אחימאיר שבשכונת כפר גנים.

רחל ונחום היו ממייסדי כפר גנים ב' ותושביה עד יום מותם. נחום היה ממייסדי בית-הכנסת בכפר גנים ב', גבאי ובעל הקריאה, מראשוני עובדי המועצה המקומית.
נמצא בשכונת כפר-גנים