שכונות, רחובות ואתרים

ניסים יצחק

רחוב ניסים יצחק ממוקם בשכונת עמישב.

ע"ש הראשון לציון הרב הראשי לישראל.רחוב ניסים יצחק ממוקם בשכונת עמישב.

ע"ש הראשון לציון הרב הראשי לישראל.רחוב ניסים יצחק ממוקם בשכונת עמישב.

ע"ש הראשון לציון הרב הראשי לישראל.רחוב ניסים יצחק ממוקם בשכונת עמישב.

ע"ש הראשון לציון הרב הראשי לישראל.רחוב ניסים יצחק ממוקם בשכונת עמישב.

ע"ש הראשון לציון הרב הראשי לישראל.רחוב ניסים יצחק ממוקם בשכונת עמישב.

ע"ש הראשון לציון הרב הראשי לישראל.רחוב ניסים יצחק ממוקם בשכונת עמישב.

ע"ש הראשון לציון הרב הראשי לישראל.רחוב ניסים יצחק ממוקם בשכונת עמישב.

ע"ש הראשון לציון הרב הראשי לישראל.
נמצא בשכונת עמישב