שכונות, רחובות ואתרים

הרבנית מרגלית יוסף

הרחוב ע"ש הרבנית מרגלית יוסף ממוקם בשכונת עמישב.
תחילתו מרחוב נריה בן אליעזר.
נמצא בשכונת עמישב