שכונות, רחובות ואתרים

הרב שלמה גורן

הרחוב נקרא ע"ש הרב שלמה גורן - "שר התורה גאון ההלכה", אלוף, הרב הראשי לצה"ל, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול - מראשוני המשחררים של הר הבית והכותל המערבי.
נמצא בשכונת