שכונות, רחובות ואתרים

הרב צוויק

הרחוב ממקום בשכונת כפר גנים.

מתחיל ליד ביה"ס יבנה (קצה רח' פלדמן) ומסתיים ברח' זליג בס.

נקרא ע"ש הרב בן-ציון צוויק, רבה של כפר גנים. עלה ארצה מרוסיה בשנת 1933, ונשכר כרבה של כפר גנים ב'. לימים נתן שירותיו אף לכפר גנים א'. פעל רבות להאדרת הפעילות התורנית במקום. ארגון שיעורי תורה ודף יומי בבית הכנסת. היה ידוע בדרשותיו. עם עליית "ילדי טהרן", הקים מוסד חינוכי והשפיע אהבה רבה בתלמידיו. מוסד זה קלט ילדים עולים מארצות שונות. המוסד החל ממוסד קטן בלב הפרדסים, והפך לישיבה מפוארת המחנכת לאהבת העם והמולדת.
נמצא בשכונת כפר-גנים