שכונות, רחובות ואתרים

הרב צבי נריה

רחוב ע"ש הרב צבי נריה ממוקם בשכונת יוספטל.
תחילתו ברחוב הרב גורן וסיומו ברחוב יהודה יעקב.
נמצא בשכונת יוספטל