שכונות, רחובות ואתרים

הרב זאב פלדמן

הרחוב ע"ש הרב זאב פלדמן ממוקם בשכונת כפר אברהם.
תחילתו ברחוב שלמה גורן וסיומו ברחוב יהודה יעקב.
נמצא בשכונת כפר-אברהם