שכונות, רחובות ואתרים

הסבא מסלבודקה

רחוב "הסבא מסלבודקה" ע"ש רבי נתן צבי פינקל ממוקם בשכונת עמישב דרום.
נמצא בשכונת עמישב