שכונות, רחובות ואתרים

הדאיה עובדיה

רחוב הדאיה עובדיה ממוקם בשכונת הדר-גנים.

הרחוב מתחיל ברחוב יהודה הנשיא ומסתיים כרחוב ללא מוצא.הרחוב מנציח את הרה"ג הדאיה עובדיה ז"ל, ונקרא ע"ש עיקר פועלו.

נמצא בשכונת הדר גנים