שכונות, רחובות ואתרים

אילניה

רחוב אילניה ממוקם בשכונת הדר המושבות.

תחילתו ברחוב חדרה וסופו ברחוב ראש פינה.

הרחוב מנציח אחד מתוך 15 הישובים הראשונים שנוסדו בין השנים 1879-1902.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--