שכונות, רחובות ואתרים

דניאל ליפשיץ

הרחוב ע"ש דניאל ליפשיץ ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
נמצא בשכונת כפר-גנים