שכונות, רחובות ואתרים

דוד אבידן

הרחוב ע"ש דוד אבידן ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
תחילתו ברחוב קפלנסקי.
נמצא בשכונת כפר-גנים