שכונות, רחובות ואתרים

דגניה

רחוב דגניה ממוקם בשכונת נווה גנים.

תחילתו ברח' אנסקי וסופו בדרך יצחק רבין.

הרחוב נקרא ע"ש דגניה, אם הקבוצות.
נמצא בשכונת נוה-גנים