שכונות, רחובות ואתרים

גן המוכתר

נמצא בשכונת מחנה-יהודה