שכונות, רחובות ואתרים

ארבע ארצות

רחוב ארבע ארצות ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' ירושלים וסופו ברח' אילנות.

ע"ש ארבעה מחוזות בפולין העתיקה; פולין הגדולה, פולין הקטנה, רייסין וליטא. קהילותיהן היהודיות התאגדו בועד אוטונומי שנקרא "וועד ארבע ארצות", הוועד אושר ע"י הממשלה לנהל את ענייני יהדות פולין.

נמצא בשכונת עמישב