שכונות, רחובות ואתרים

אנצ'ו חיים סירני

הרחוב ממוקם בשכונת נוה עוז החדשה.

תחילתו ברחוב יפה נוף וסופו ברח' רפאל רייס.ע"ש אנצ'ו חיים סירני, נולד ברומא ב-1905, למשפחה יהודית אצילה, אביו היה רופא המלך ובני משפחתו האחרים, עורכי דין ואינטלקטואלים ידועים. קיבל חינוך הומניסטי רחב והצטיין במדעי החברה ובפילוסופיה. בגיל צעיר נשבע לרעיון הציוני והשתתף בעודו באיבו בקונגרסים. עלה לארך להצטרף לקיבוץ. עסק באופן נמרץ בגאולת הקרקע, יסוד ישובים, עליה והגנה על זכויות עובדים. היה פאצפיסט מושבע, היה יוצא לשמירה ללא נשק. היה הוגה דעות פעיל בענייני חברה, ציונות ומדיניות.

ב-1940 התגייס לצבא הבריטי ומילא תפקידים חשובים במערכת התעמולה האנטי פםאשיסטית בשידור ודפוס. פירסם מאמרים וספר, בהם חשף את סכנת הפאשיזם. אירגן פעולות עליה מעירק והקים בה גרעיני נוער לחינוך והגשמה ציונית. ב-25.5.1944 צנח בצפון איטליה לארגון וסיוע להברחת שבויי בעלות הברית מאיטליה הכבושה לאזורים משוחררים. נתפס ע"י הנאצים, נכלא במחנה דכאו ולאחר חקירות וטילטולים הוצא להורג ב-18.11.44. בן 40 במותו. הותיר אשה ו-3 ילדים.

נמצא בשכונת נוה-עוז