שכונות, רחובות ואתרים

אל-עלמיין

הרחוב ע"ש קרב אל-עלמיין, ממוקם בשכונת נוה עוז החדשה. תחילתו ברחוב אנצ'ו סירני וסופו בדרך רבין.

הרחוב ע"ש הקרב ההיסטורי באל-עלמיין שהתרחש בנובמבר 1942 בו הובס הצבא הגרמני בפיקודו של רומל ע"י הצבא הבריטי בפיקודם של מונטגומרי ואלכסנדר. ריסוק הצבא הגרמני הציל את ארץ ישראל מכיבוש ואת הישוב בה מהשמדה. השתתפו ונפלו בו חיילים רבים מן המתנדבים הארץ-ישראלים.

נמצא בשכונת נוה-עוז