שכונות, רחובות ואתרים

אורי קרני

הרחוב ע"ש אורי קרני ממוקם בשכונת כפר גנים ג'.
נמצא בשכונת כפר-גנים