שכונות, רחובות ואתרים

אגודת רוויה

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

הרחוב נקרא ע"ש שרעבי שאול מחדון.
נמצא בשכונת שעריה