שכונות, רחובות ואתרים

אברהם חיים לודיוב

רחוב אברהם חיים לודיוב ממוקם בשכונת נוה גן.
תחילתו ברחוב ברוריה בת תרדין וסיומו ברחוב יעקב קרול.
נמצא בשכונת נוה-גן