שכונות, רחובות ואתרים

צפניה

רחוב צפניה ממוקם בשכונת שעריה. תחילתו ברח' חבקוק וסופו ברח' יואל.

הרחוב נקרא ע"ש צפניה מתרי-עשר הנביאים.

נמצא בשכונת שעריה