שכונות, רחובות ואתרים

צעירי שלמה, הרב

רחוב צעירי שלמה ממוקם בשכונת שערייה.

תחילתו ברח' הנביאים וסופו ברח' זכריה.

נקרא ע"ש שלמה צעירי, רב במחנה יהודה.
נמצא בשכונת שעריה